หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบล หาดล้า ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการ อบต.หาดล้า
ศาสนสถานที่สำคัญตำบลหาดล้า
วิสัยทัศน์ อบต.หาดล้า
" แหล่งผลิตมะม่วงหิมพานต์
ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ
ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี "
1
2
3
 

 
  
เพื่อให้มีการพัฒนาตำบลหาดล้าสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของตำบล และบรรลุเป้าประสงค์ที่คาดหวังไว้และยังเป็นขบวนการ ขับเคลื่อนสนองตอบตามความต้องการของประชาชน สู่การปฏิบัติ ดังนั้นจำเป็นต้องมีพันธกิจสอดรับวิสัยทัศน์ดังกล่าว อันประกอบด้วย ดังนี้

ส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิตและการแปรรูปพืชผลการเกษตรให้มี
ศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง

ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการด้านการตลาดสู่การจำหน่ายทั้งใน
และต่างประเทศ

ส่งเสริมการจัดระบบบริการด้านการผลิตและการตลาดของพืชผลทางการ
เกษตร โดยมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง

ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชนในด้านเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม
สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม

ส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต และอนามัยของประชาชน

ส่งเสริมการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น

ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของคน

จัดให้มีระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานอย่างเหมาะสม

ส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
097-960-3054