หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการ อบต.หาดล้า
ศาสนสถานที่สำคัญตำบลหาดล้า
วิสัยทัศน์ อบต.หาดล้า
" แหล่งผลิตมะม่วงหิมพานต์
ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ
ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี "
1
2
3
 

 
 


พ.จ.อ.สุพจน์ แสงทอง
ปลัด อบต.หาดล้า
นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น
 
กองสวัสดิการสังคม
 


นางสาวลักคณา สิงทา
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รักษาการผู้อำนวยการ กองสวัสดิการสังคม


นางสาวสุภาวดี ทับแว่ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ภารกิจ)


นางนฤเนชต์ยุพา ร้านชิตวงศ์
ปฏิบัติหน้าที่งานสวัสดิการสังคม (ทั่วไป)
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
055-499-494