หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการ อบต.หาดล้า
ศาสนสถานที่สำคัญตำบลหาดล้า
วิสัยทัศน์ อบต.หาดล้า
" แหล่งผลิตมะม่วงหิมพานต์
ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ
ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี "
1
2
3
 

 
 


พ.จ.อ.สุพจน์ แสงทอง
ปลัด อบต.หาดล้า
นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น
 
กองช่าง
 


นายนักสิทธิ์ อิสสระ
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)


จ.ส.อ.เอกนรินทร์ สังสงค์
นายช่างสำรวจชำนาญงาน


นางสาวสุชัญญา อับนาค
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวชนินาถ ปัญญาวรรณรักษ์
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


นายเรวัตร รัตนอาจ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา (ภารกิจ)


นายจรัญ คำแสน
พนักงานผลิตน้ำประปา (ทั่วไป)


นายจรูญ เรือนอินทร์
พนักงานผลิตน้ำประปา (ทั่วไป)
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
055-499-494