หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการ อบต.หาดล้า
ศาสนสถานที่สำคัญตำบลหาดล้า
วิสัยทัศน์ อบต.หาดล้า
" แหล่งผลิตมะม่วงหิมพานต์
ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ
ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี "
1
2
3
 

 
 


พ.จ.อ.สุพจน์ แสงทอง
ปลัด อบต.หาดล้า
(นักบริหารงาน อบต. 7)
 
กองช่าง
 


นายนักสิทธิ์ อิสสระ
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง 7)


จ.ส.อ.เอกนรินทร์ สังสงค์
นายช่างสำรวจชำนาญงาน


นางสาวสุชัญญา อับนาค
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวชนินาถ ปัญญาวรรณรักษ์
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


นายเรวัตร รัตนอาจ
ผู้ช่วยช่างโยธา


นายจรัญ คำแสน
พนักงานผลิตน้ำประปา


นายจรูญ เรือนอินทร์
พนักงานผลิตน้ำประปา
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
055-499-494