หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ที่ทำการ อบต.หาดล้า
ศาสนสถานที่สำคัญตำบลหาดล้า
วิสัยทัศน์ อบต.หาดล้า
" แหล่งผลิตมะม่วงหิมพานต์
ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ
ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี "
1
2
3
 

 
 


พ.จ.อ.สุพจน์ แสงทอง
ปลัด อบต.หาดล้า
นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง
 
สำนักปลัด
 


นางสาวอรอุมา บุญรังษี
หัวหน้าสำนักปลัด


นางอรพินท์ พิมพ์แก้ว
ปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน (ทั่วไป)


นายกิตติพงศ์ เรือนอินทร์
พนักงานดับเพลิง (ทั่วไป)


นายปรีชา มีดา
พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป)


นายสุรชาติ อิสสระ
ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถบรรทุกน้ำ)(ทั่วไป)


นางสาวสุภาพร รอดจัน
จ้างเหมาบริการ


นางสาวสุธินันท์ สุปน
จ้างเหมาบริการ
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
055-499-494