หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการ อบต.หาดล้า
ศาสนสถานที่สำคัญตำบลหาดล้า
วิสัยทัศน์ อบต.หาดล้า
" แหล่งผลิตมะม่วงหิมพานต์
ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ
ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี "
1
2
3
 

 
 


พ.จ.อ.สุพจน์ แสงทอง
ปลัด อบต.หาดล้า
(นักบริหารงาน อบต. 7)
 
สำนักปลัด
 


นางสาวอรอุมา บุญรังษี
หัวหน้าสำนักปลัด


นางชนนิกานต์ เรียนแพง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวอัมพวรรณ ทองซิว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาวชนากานต์ อรุณเรือง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นางวาสนา อิสระ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


นางสาวธวัลรัตน์ นาชัย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


นายจรูญ ภักดีมูล
พนักงานขับรถยนต์ (ภารกิจ)
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
055-499-494