หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ที่ทำการ อบต.หาดล้า
ศาสนสถานที่สำคัญตำบลหาดล้า
วิสัยทัศน์ อบต.หาดล้า
" แหล่งผลิตมะม่วงหิมพานต์
ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ
ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี "
1
2
3
 

  หัวหน้าส่วนราชการ
 
 


พ.จ.อ.สุพจน์ แสงทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า
โทร : 0869281816
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางอรัญญา น้อยนิตย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0844956344


นายนักสิทธฺิ์ อิสสระ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0840811231


นางสาวอรอุมา บุญรังษี
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0810382646
 
 
 
  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
097-960-3054