หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการ อบต.หาดล้า
ศาสนสถานที่สำคัญตำบลหาดล้า
วิสัยทัศน์ อบต.หาดล้า
" แหล่งผลิตมะม่วงหิมพานต์
ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ
ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี "
1
2
3
 

 
 
 
 

งานบุญบั้งไฟ ช่วงเวลาจัดงาน วันวิสาขะบูชา
ช่วงเดือน มี.ค – เม.ย. ของทุกปี

งานบุญแห่ผีตลก ช่วงเวลาจัดงาน วันออกพรรษา
ช่วงเดือน ก.ย. ของทุกปี

งานประเพณีสงกรานต์ ช่วงเวลาจัดงาน
ช่วงเดือน เม.ย. ของทุกปี

งานประเพณีลอยกระทง ช่วงเวลาจัดงาน
ช่วงเดือน พ.ย. ของทุกปี
 
 
  ชื่อ - สกุล ความสามารถ บ้านเลขที่  
  นายเจริญ ผัดแสน การทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพ 17 ม.1 ต.หาดล้า  
  นางพิกุล บุญเมิง การแปรรูปเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ 17 ม.2 ต.หาดล้า  
  นายจัด พรมมี การทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพ 31/1 ม.3 ต.หาดล้า  
  นายจันทร์ สังฆะชัย การจักสาน 61 ม.3 ต.หาดล้า  
  นายบุญมา คำห้อง การทำบั้งไฟ 48 ม.4 ต.หาดล้า  
  นายทัน ชมภูน้อย การสานหัวผีตลก,การทำบั้งไฟ 74 ม.4 ต.หาดล้า  
  นายบุญธรรม ขวัญเงิน การจักสาน 36 ม.5 ต.หาดล้า  
  นายพูน ขวัญเงิน การทำขวัญ 36 ม.5 ต.หาดล้า  
  นายสงัด อินทร์แก้ว การจักสาน 4 ม.6 ต.หาดล้า  
  นางหลอ จันทร์เผิบ การจักสาน 31 ม.6 ต.หาดล้า  
  นายแดง สว่างทิตย์ หมอพื้นบ้าน/หมอแผนโบราญ 12 ม.7 ต.หาดล้า  
  นายมี พุทธมูล การจักสาน (สุ่มไก่) 16 ม.7 ต.หาดล้า  
  นายอินปัน แปงการิยา การจักสาน / หมอทำขวัญ 24 ม.7 ต.หาดล้า  
  นายพัฒนศักดิ์ นวนหมวก ผู้นำชุมชนดีเด่น 29/1 ม.7 ต.หาดล้า  
  นายชิด สุปินะ มัคทายก 72 ม.7 ต.หาดล้า  
  นางศรีลา โลมา การทำบายศรีสู่ขวัญ 83 ม.7 ต.หาดล้า  
  นางสมพร ธิจร การนวดแผนไทย 35 ม.8 ต.หาดล้า  
  นางวัฒนา ทานะขันธ์ การทำบายศรีสู่ขวัญ 62 ม.8 ต.หาดล้า  
  นายวิจิตร ขันอินทร์ การเกษตร
(การปรับใช้เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร)
104 ม.9 ต.หาดล้า  
  นายปั้น แก้วนิล การจักสาน หัวผีตลก 27 ม.8 ต.หาดล้า  
  นางจินดา มาทำมา การทำบายศรีสู่ขวัญ 38 ม.6 ต.หาดล้า  
  นางสำอางค์ ชัยอำนาจ การทำบายศรีสู่ขวัญ 18 ม.4 ต.หาดล้า  
  นายยก สีสาคร การถักไม้กวาดดอกกง 56/2 ต.หาดล้า  
 
 
  
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
055-499-494