หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบล หาดล้า ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการ อบต.หาดล้า
ศาสนสถานที่สำคัญตำบลหาดล้า
วิสัยทัศน์ อบต.หาดล้า
" แหล่งผลิตมะม่วงหิมพานต์
ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ
ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี "
1
2
3
 

 
 
 
 
ประชากรในเขตตำบลหาดล้าส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีวิถีชีวิตแบบชนบท พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน โดยยึด หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต นับถือศาสนาพุทธ มีวัดเป็นศูนย์รวมและคอยยึดเหนี่ยวจิตใจ
 
 
   
มีวัด จำนวน 4 แห่ง ได้แก่

วัดตีนดอย ม.2 บ้านตีนดอย

วัดหาดไก่ต้อย ม.3 บ้านหาดไก่ต้อย

วัดนาโห้ง ม. 4 บ้านโป่งแก้ว

วัดเบญจมาราม ม. 6 บ้านคลองชมพู
มีสำนักสงฆ์ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

สำนักสงฆ์สวนป่าคีรีทอง ม. 8 บ้านคีรีทอง

สำนักสงฆ์บ้านเนินสูง ม. 9 บ้านเนินสูง
 
 
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดล้า

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคีรีทอง
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
 
   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า ม.5 บ้านประชาสาร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนิคมฯ 2 ม.1 บ้านนิคมฯ 2

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 2 ม.7 บ้านเจริญสุข
โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 ม.1 บ้านนิคมฯ 2

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 6 ม.3 บ้านหาดไก่ต้อย

โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 2 ม.7 บ้านเจริญสุข
โรงเรียนสอนมัธยมศึกษา (โครงการฯนำร่อง) ได้แก่

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1 ม. 5 บ้านประชาสาร
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน ได้แก่

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลหาดล้า ม.2 บ้านตีนดอย
 
 
   
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้าได้ดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ ดังนี้

ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผู้ป่วยเอดส์

รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุน
เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ประสานการทำบัตรผู้พิการ
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
097-960-3054