หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการ อบต.หาดล้า
ศาสนสถานที่สำคัญตำบลหาดล้า
วิสัยทัศน์ อบต.หาดล้า
" แหล่งผลิตมะม่วงหิมพานต์
ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ
ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี "
1
2
3
 

 
 
 

-ข้อมูล คู่มือประชาชน-


การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์


การจัดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่


การจัดทะเบียนพาณิชย์เปลี่ยนแปลงรายการการจดทะเบียน


การจัดทะเบียนพาณิชย์เลิกประกอบการ


การรับนักเรียนเข้าระดับก่อนประถมของ อปท.


การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับความพิการ


การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


การโอนใบอนุญาจประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

 
  (1)  
  
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
055-499-494