หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ที่ทำการ อบต.หาดล้า
ศาสนสถานที่สำคัญตำบลหาดล้า
วิสัยทัศน์ อบต.หาดล้า
" แหล่งผลิตมะม่วงหิมพานต์
ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ
ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี "
1
2
3
 

  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 23 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 25  
 
การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน [ 12 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 45  
 
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 12 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับความพิการ [ 12 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
การรับนักเรียนเข้าระดับก่อนประถมของอปท [ 11 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
การจัดทะเบียนพาณิชย์เลิกประกอบการ [ 11 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
การจัดตั้งทะเบียนพาณิชย์เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน [ 11 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 47  
 
การจัดตั้งทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่้ [ 11 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 11 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
  (1)  
  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
055-499-494