หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 
 

 
 
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า เรื่อง งบประมาณรานจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 10 ก.ย. 2561 ]