หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารบริหารส่วนตำบลหาดล้า เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารบริหารส่วนตำบลหาดล้า เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 10 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารบริหารส่วนตำบลหาดล้า เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 25 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 10  
 
  (1)