หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือการร้องทุกข์ / ร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า ตำบลหาดล้า อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ [ 10 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 28  
 
คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ [ 27 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 58  
 
คู่มือปฏิบัติงานด้านสารบรรณ [ 24 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 67  
 
คู่มือตัวอย่างคำสั่งด้านบุคลากร [ 24 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 51  
 
คู่มืองานธุรการ [ 24 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 59  
 
คู่มือความรับผิดทางละเมิดของจนท [ 24 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 51  
 
ขั้นตอนแผนการดำเนินงาน [ 24 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 57  
 
คู่มือขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี [ 24 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 51  
 
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน-การบัญชี [ 24 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 58  
 
คู่มือการจัดทำงบประมาณ [ 24 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 74  
 
  (1)     2