หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ [ 22 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 4 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 41  
 
รายงานการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า 2564 [ 17 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 25  
 
รายงานผล ควบคุมภายใน [ 1 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 38  
 
  (1)