หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 4 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 23  
 
รายงานผล ควบคุมภายใน [ 1 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 22  
 
  (1)