หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 
 

 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า [ 14 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 19  
 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี- [ 22 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 116  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 [ 22 มี.ค. 2561 ]  อ่าน : 53  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 31 ต.ค. 2559 ]  อ่าน : 42  
 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) เพิ่มเติม (ฉบัยที่ 1) [ 2 มิ.ย. 2559 ]  อ่าน : 71  
 
  (1)