หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการ อบต.หาดล้า
ศาสนสถานที่สำคัญตำบลหาดล้า
วิสัยทัศน์ อบต.หาดล้า
" แหล่งผลิตมะม่วงหิมพานต์
ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ
ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี "
1
2
3
 

 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านด่านนาขาม   สรุปผลกการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2558 และ เดือนมกราคม 2559   7 มี.ค. 2559 278
ข่าวกิจกรรม อบต.บ้านด่านนาขาม   ประมวลภาพ การจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน มีนาคม 2559   7 มี.ค. 2559 407
ข่าวกิจกรรม ทต.บ้านด่านนาขาม   ประมวลภาพกิจกรรมโครงการสนับสนุนส่งเสริมการจัดเวทีประชาคม ประจำปี 2559   7 มี.ค. 2559 254
ข่าวกิจกรรม ทต.บ้านด่านนาขาม   ประมวลภาพกิจกรรม มอบผ้าห่มบรรเทาภัยหนาว จำนวน 300 ผืน   25 ก.พ. 2559 285
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านด่านนาขาม   ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มีนาคม 2559    25 ก.พ. 2559 231
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านด่านนาขาม   ประชาสัมพันธ์ การจัดทำโครงการสนับสนุน ส่งเสริมการจัดเวทีประชาคม ประจำปี พ.ศ. 2559    25 ก.พ. 2559 240
ข่าวกิจกรรม ทต.บ้านด่านนาขาม   ประมวลภาพกิจกรรมการออกเยี่ยมบ้าน ในโครงการเยาวชนวัยใสหัวใจปลอดบุหรี่   24 ก.พ. 2559 248
ข่าวกิจกรรม ทต.บ้านด่านนาขาม   ประมวลภาพศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ได้ออกเก็บข้อมูลเฝ้าระวังอนามัยสิ่งแวดล้อม   19 ก.พ. 2559 256
ข่าวกิจกรรม ทต.บ้านด่านนาขาม   ประมวลภาพกิจกรรมสัปดาห์วันมาฆบูชา   18 ก.พ. 2559 208
ข่าวกิจกรรม ทต.บ้านด่านนาขาม   ประมวลภาพกิจกรรมการประชุม การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)   18 ก.พ. 2559 230
ข่าวกิจกรรม ทต.บ้านด่านนาขาม   ประมวลภาพกิจกรรมกสนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น    9 ก.พ. 2559 221
ข่าวกิจกรรม ทต.บ้านด่านนาขาม   ประมวลภาพกิจกรรมการซ้อมแผนป้องกันภัย ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   9 ก.พ. 2559 253
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านด่านนาขาม   แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ จาก สนง.ประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์   1 ก.พ. 2559 206
ข่าวกิจกรรม ทต.บ้านด่านนาขาม   ประมวลภาพกิจกรรมศึกษาแห่งเรียนรู้นอกห้องเรียน จังหวัดอุตรดิตถ์   29 ม.ค. 2559 190
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านด่านนาขาม   ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559    28 ม.ค. 2559 188
ข่าวกิจกรรม อบต.บ้านด่านนาขาม   ผู้บริหารออกสำรวจข้อมูลคนพิการในตำบลบ้านด่านนาขาม   20 ม.ค. 2559 215
ข่าวกิจกรรม ทต.บ้านด่านนาขาม   ประมวลภาพกิจกรรม โครงการหนูน้อยปลอดภัยร่วมใส่ใจสวมหมวกนิรภัย ประจำปี 2559   20 ม.ค. 2559 239
ข่าวกิจกรรม ทต.บ้านด่านนาขาม   ประมวลภาพกิจกรรม พมจ.อต.ร่วมกับนักพัฒนาชุมชน มอบเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ ชุมชนร่วมใจพัฒนา คือ นางดก คำไท้   15 ม.ค. 2559 266
ข่าวกิจกรรม ทต.บ้านด่านนาขาม   ประมวลภาพกิจกรรมการจัดประชุม ประชาคม โครงการสร้างลำเหมือง คสล. ร่องต้นแดง และลำเหมืองร่องโป่ง   12 ม.ค. 2559 281
ข่าวกิจกรรม ทต.บ้านด่านนาขาม   ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559   8 ม.ค. 2559 197
ข่าวกิจกรรม ทต.บ้านด่านนาขาม   พนักงานเทศบาลฯ ร่วมใจจัดเตรียมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559   7 ม.ค. 2559 170
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านด่านนาขาม   ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มกราคม 2559   4 ม.ค. 2559 276
ข่าวกิจกรรม ทต.บ้านด่านนาขาม   ประมวลภาพกิจกรรม : ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก   16 ธ.ค. 2558 238
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านด่านนาขาม   ประกาศ รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อดำรงตำแหน่งสายงานที่ว่าง   16 ธ.ค. 2558 359
ข่าวกิจกรรม ทต.บ้านด่านนาขาม   ประมวลภาพกิจกรรม 5 ธันวาคม 2558   5 ธ.ค. 2558 324
ข่าวกิจกรรม ทต.บ้านด่านนาขาม   ประมวลภาพกิจกรรม โครงการเยาวชนวัยใสหัวใจปลอดบุหรี่   4 ธ.ค. 2558 221
ข่าวกิจกรรม ทต.บ้านด่านนาขาม   ประมวลภาพกิจกรรม การตรวจประเมินความพิการ เพื่อออกเอกสารับรองความพิการ (เฉพาะความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย)   4 ธ.ค. 2558 211
ข่าวกิจกรรม ทต.บ้านด่านนาขาม   ประมวลภาพกิจกรรม เดินรณรงค์วันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2558   1 ธ.ค. 2558 226
<< หน้าแรก...     26      27      28      29     (30)     31      32      33      34   
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
055-499-494