หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 
 

 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านด่านนาขาม   ประกาศการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร   28 มิ.ย. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านด่านนาขาม   ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่   28 มิ.ย. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านด่านนาขาม   ประชาสัมพันธ์แนวทางการพัฒนาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง   28 มิ.ย. 2562 7
ข่าวกิจกรรม ทต.บ้านด่านนาขาม   ประมวลภาพกิจกรรมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานฯ   27 มิ.ย. 2562 28
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านด่านนาขาม   ประชาสัมพันธ์การประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม   27 มิ.ย. 2562 15
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านด่านนาขาม   ประชาสัมพันธ์นโยบายการบริหารความเสี่ยงเทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม   27 มิ.ย. 2562 13
ข่าวกิจกรรม ทต.บ้านด่านนาขาม   ร่วมโครงการติดตามแผนการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   27 มิ.ย. 2562 17
ข่าวกิจกรรม อบต.คอรุม   กิจกรรมวันยาเสพติดโลก   27 มิ.ย. 2562 8
VDO วีดิทัศน์ อบต.คอรุม   วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศพด.บ้านคลองกล้วย   26 มิ.ย. 2562 14
ข่าวกิจกรรม อบต.บ้านด่านนาขาม   รับมอบโ่ล่ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ประจำปี 2562   25 มิ.ย. 2562 17
ข่าวกิจกรรม อบต.คอรุม   จัดบูทเสนอกิจกรรม นวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุในตำบลคอรุม   25 มิ.ย. 2562 11
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 86