หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 
 

 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.น้ำพี้   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น   10 ก.ค. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.น้ำพี้   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้ เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต   10 ก.ค. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.น้ำพี้   รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 (Local Performance Assessment : LPA)   8 ก.ค. 2562 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ทองแสนขัน   การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 3 เดือน เมษายน - มิถุนายน 2562   8 ก.ค. 2562 15
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หาดล้า   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า เรื่อง ประกาศผลผู้่ชนะการจัดซื่้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3   8 ก.ค. 2562 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ตรอน   ร่างประกาศเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารหอประชุมเทศบาลตำบลตรอน ฯ   4 ก.ค. 2562 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ตรอน   ราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารหอประชุมเทศบาลตำบลตรอนฯ   4 ก.ค. 2562 5
กิจการสภา อบต.คอรุม   รายงานการประชุมสภา อบต.คอรุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1/2562   3 ก.ค. 2562 17
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.น้ำพี้   ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้ ประจำปีงบประมาณ 2561   2 ก.ค. 2562 11
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านด่านนาขาม   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2562   2 ก.ค. 2562 30
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านด่านนาขาม   บริจาคอุปกรณ์/สิ่งของ ให้กับศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินตำบลบ้านด่านนาขาม   2 ก.ค. 2562 17
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 88