หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการ อบต.หาดล้า
ศาสนสถานที่สำคัญตำบลหาดล้า
วิสัยทัศน์ อบต.หาดล้า
" แหล่งผลิตมะม่วงหิมพานต์
ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ
ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี "
1
2
3
 

 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านด่านนาขาม   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   7 พ.ย. 2562 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านด่านนาขาม   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562   7 พ.ย. 2562 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านด่านนาขาม   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562   7 พ.ย. 2562 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านด่านนาขาม   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2562   7 พ.ย. 2562 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านด่านนาขาม   ประกาศกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน   7 พ.ย. 2562 3
ข่าวกิจกรรม อบต.บ้านด่านนาขาม   ประมวลภาพ ออกตรวจสอบเหตุรถพลิกคว่ำ(เขาพลึง)   6 พ.ย. 2562 8
ข่าวกิจกรรม อบต.บ้านด่านนาขาม   ประมวลภาพ การประชุมโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานการเกษตรด้านพืชและพื้นที่ทํากินทางการเกษตร โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ปี 2563    6 พ.ย. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านด่านนาขาม   ร่วมอบรมโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานการเกษตรด้านพืช และพื้นที่ทำกินทางการเกษตรโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ปี 2563    5 พ.ย. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านด่านนาขาม   ร่วมฝึกอบรมโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานการเกษตรด้านพืช และพื้นที่ทำกินทางการเกษตรโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ปี 2563   4 พ.ย. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านด่านนาขาม   ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562   1 พ.ย. 2562 9
ข่าวสรรหาบุคลากร ทต.บ้านด่านนาขาม   การรับโอน(ย้าย) ตำแหน่งสายงานบริหาร   1 พ.ย. 2562 15
ข่าวกิจกรรม อบต.บ้านด่านนาขาม   รับรางวัลการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน \"อำเภอสะอาด\" ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2562   31 ต.ค. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านด่านนาขาม   ประชาสัมพันธ์ รับลงทะเบียน ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564    31 ต.ค. 2562 14
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คอรุม   แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   30 ต.ค. 2562 14
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ผาเลือด   ประกาศกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลผาเลือด   30 ต.ค. 2562 19
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ทองแสนขัน   แบบรายงานสถานะการเงินและงบอื่นๆของเทศบาลตำบลทองแสนขัน ประจำปี 2562   29 ต.ค. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หาดล้า   ประกาศ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลางและกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   25 ต.ค. 2562 14
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.น้ำพี้   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์่ส่วนรวม   25 ต.ค. 2562 14
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.น้ำพี้   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้ เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   25 ต.ค. 2562 18
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.น้ำพี้   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส   25 ต.ค. 2562 17
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.น้ำพี้   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม   25 ต.ค. 2562 14
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านด่านนาขาม   ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง   25 ต.ค. 2562 15
ข่าวกิจกรรม ทต.บ้านด่านนาขาม   ประมวลภาพเข้าร่วมกิจกรรมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีพระเกียรติคุณ สมเด็จพระปิยมหาราช   24 ต.ค. 2562 19
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หาดล้า   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท   22 ต.ค. 2562 16
ข่าวกิจกรรม อบต.ผาเลือด   โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562   21 ต.ค. 2562 113
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หาดล้า   ประกาศ ผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลข่าวสารและที่อ่านหนังสือพิมพ์ อบต.หาดล้า   21 ต.ค. 2562 18
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หาดล้า   ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาโครงการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อบต.หาดล้า   21 ต.ค. 2562 15
ข่าวกิจกรรม ทต.บ้านด่านนาขาม   กิจกรรมการเยี่ยมบ้านเยี่ยมใจ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ติดบ้านติดเตียง ในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม   18 ต.ค. 2562 20
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 34
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
055-499-494