หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

ที่ทำการ อบต.หาดล้า
ศาสนสถานที่สำคัญตำบลหาดล้า
วิสัยทัศน์ อบต.หาดล้า
" แหล่งผลิตมะม่วงหิมพานต์
ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ
ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี "
1
2
3
 

 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวกิจกรรม อบต.ผาเลือด   ลงพื้นที่การซ่อมแซมระบบไฟฟ้า   30 ต.ค. 2563 17
ข่าวกิจกรรม อบต.ผาเลือด   ร่วมกิจกรรมสภาเด็กอำเภอท่าปลา   29 ต.ค. 2563 71
ข่าวกิจกรรม อบต.ผาเลือด   ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมระบบประปา   28 ต.ค. 2563 34
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านด่านนาขาม   ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 41/2563   28 ต.ค. 2563 17
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านด่านนาขาม   ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 40/2563   28 ต.ค. 2563 14
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านด่านนาขาม   ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39/2563   28 ต.ค. 2563 14
ข่าวกิจกรรม อบต.ผาเลือด   กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดผาเลือด   28 ต.ค. 2563 36
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ผาเลือด   ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจภาคสนามแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   27 ต.ค. 2563 52
ข่าวกิจกรรม อบต.ผาเลือด   ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบระบบประปา   26 ต.ค. 2563 50
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หาดล้า   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   26 ต.ค. 2563 28
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าปลา   เว็บไซต์ (ชั่วคราว) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ ให้บริการแล้วค่ะ    26 ต.ค. 2563 9
ผลจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านด่านนาขาม   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4   25 ต.ค. 2563 19
ข่าวกิจกรรม อบต.ผาเลือด   ลงพื้นที่ดำเนินการขุดลอกห้วยโป่งยอ   24 ต.ค. 2563 37
ข่าวกิจกรรม อบต.ผาเลือด   ลงพื้นที่ซ่อมแซมระบบประปา   24 ต.ค. 2563 55
ข่าวกิจกรรม อบต.ผาเลือด   ลงพื้นที่การซ่อมแซมระบบไฟฟ้า   22 ต.ค. 2563 58
ข่าวกิจกรรม อบต.ผาเลือด   ลงพื้นที่ดำเนินการขุดลอกห้วยโป่งยอ   22 ต.ค. 2563 90
ข่าวกิจกรรม อบต.ผาเลือด   ลงพื้นที่การซ่อมแซมระบบประปา   22 ต.ค. 2563 84
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.น้ำพี้   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   21 ต.ค. 2563 3
ข่าวกิจกรรม ทต.บ้านด่านนาขาม   ประมวลภาพกิจกรรม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563   21 ต.ค. 2563 31
ข่าวสรรหาบุคลากร อบต.ผาเลือด   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ข้อเขียน) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์)   20 ต.ค. 2563 59
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ผาเลือด   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ข้อเขียน) และภาคความเหมาสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์)   20 ต.ค. 2563 37
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หาดล้า   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ( ก.ค.2563-ก.ย.2563)    20 ต.ค. 2563 75
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หาดล้า   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ( ก.ค.2563-ก.ย.2563)    20 ต.ค. 2563 22
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หาดล้า   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   19 ต.ค. 2563 50
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ผาเลือด   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงพร้อมระบบบริหารจัดการและระบบตู้สาขา    19 ต.ค. 2563 38
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ผาเลือด   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร(สำนักปลัด)   19 ต.ค. 2563 55
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ผาเลือด   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ช่วยซ่อมแซมบำรุงระบบประปาและซ่อมแซมไฟฟ้า(กองช่าง)   19 ต.ค. 2563 42
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ผาเลือด   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานอบต.ผาเลือด (สำนักปลัด)   19 ต.ค. 2563 38
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 66
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
055-499-494