หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 
 

 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม ทต.บ้านด่านนาขาม   ต้อนรับคณะนิเทศติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   19 ก.ค. 2562 0
ข่าวกิจกรรม ทต.บ้านด่านนาขาม   กิจกรรมสัปดาห์วันเข้าพรรษา ประจำปี 2562   19 ก.ค. 2562 0
ข่าวกิจกรรม ทต.บ้านด่านนาขาม   ร่วมกิจกรรมอบรมสัมมนาพัฒนาสัมพันธ์ขยายเครือข่ายมวลชน การปฏิบัติงานตามแผนการขับเคลื่อนงานด้านมวลชน กอ.รมน. ประจำปี 2562   19 ก.ค. 2562 0
ข่าวกิจกรรม ทต.บ้านด่านนาขาม   โครงการครอบครัวรอบรู้สุขภาพและพัฒนาการอย่างสมวัยในเด็กวัย 2-4 ปี ประจำปี 2562   19 ก.ค. 2562 0
ข่าวกิจกรรม ทต.บ้านด่านนาขาม   ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ   19 ก.ค. 2562 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ผาเลือด   แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561   13 ก.ค. 2562 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ตรอน   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารหอประชุมเทศบาลตำบลตรอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11 ก.ค. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หาดล้า   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า เรื่อง การรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาส ๓   11 ก.ค. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.น้ำพี้   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2562   10 ก.ค. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.น้ำพี้   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2560   10 ก.ค. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.น้ำพี้   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562   10 ก.ค. 2562 4
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 86