หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ที่ทำการ อบต.หาดล้า
ศาสนสถานที่สำคัญตำบลหาดล้า
วิสัยทัศน์ อบต.หาดล้า
" แหล่งผลิตมะม่วงหิมพานต์
ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ
ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี "
1
2
3
 

 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ห้วยมุ่น   ประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องการงดเว้นการเผาป่า เผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เผาขยะ และเผาวัชพืชข้างทาง เผาในพื้นที่โล่งแจ้งทุกกรณี เป็นระยะเวลา 90 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 โดยเด็ดขาด    19 ม.ค. 2565 0
ผลจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ทองแสนขัน   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่่ี่ 1 (ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564)   18 ม.ค. 2565 2
กิจการสภา อบต.ห้วยมุ่น   ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาและกำหนดวันประชุมสภาสมัยแรก ประจำปี 2565   18 ม.ค. 2565 1
กิจการสภา อบต.ห้วยมุ่น   คำสั่งอำเภอนํ้าปาดแต่งตั้งรองประธานสภาฯ   18 ม.ค. 2565 2
กิจการสภา อบต.ห้วยมุ่น   คำสั่งอำเภอนํ้าปาดแต่งตั้งประธานสภาฯ   18 ม.ค. 2565 2
กิจการสภา อบต.ห้วยมุ่น   บันทึกรายงานการประชุมสภา (ครั้งแรก) ประจำปี 2564   18 ม.ค. 2565 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นายาง   ประกาศ อบต.นายาง เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4   18 ม.ค. 2565 4
ข่าวกิจกรรม อบต.น้ำไผ่   งานเดินแบบผ้าไทย ผ้าชิ้นงาม 3 วัฒนธรรม ชุดไทยล้านช้าง ในงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2565    17 ม.ค. 2565 6
ข่าวกิจกรรม อบต.บ้านด่านนาขาม   กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช   17 ม.ค. 2565 5
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ขุนฝาง   ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสำหรับป้องกันควบคุม รักษาโรคโควิด 19 ประจำปี 2564   17 ม.ค. 2565 8
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ขุนฝาง   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2564 ถึง เดือน ธันวาคม 2564)   17 ม.ค. 2565 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หาดล้า   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565   14 ม.ค. 2565 38
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ในเมือง   ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่1 ตุลาคม64-มกราคม65   14 ม.ค. 2565 17
กิจการสภา อบต.หาดล้า   แจ้งกำหนดวันประชุมและขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565   14 ม.ค. 2565 12
กิจการสภา อบต.หาดล้า   ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า สมันสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565   14 ม.ค. 2565 13
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หาดล้า   ประกาศแต่งตั้ง รองนายก กับเลขานุการ และกำหนดสมัยประชุมสภา   14 ม.ค. 2565 23
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.น้ำพี้   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑ ) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒   14 ม.ค. 2565 13
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ขุนฝาง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง จำนวน ๑ รายการ   13 ม.ค. 2565 13
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ขุนฝาง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม กฎหมายและระเบียบเพื่อใช้ประโยชน์ในการพิจารณาของสภาท้องถิ่น ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง จำนวน ๑ รายการ   13 ม.ค. 2565 9
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ขุนฝาง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ครุภัณฑ์หมายเลข ๔๒๐-๔๘-๐๐๓ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง   13 ม.ค. 2565 12
ข่าวกิจกรรม อบต.คอรุม   จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลการปฎิบัติงานเด่นประจำปี 2564   13 ม.ค. 2565 21
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หาดล้า   นายกฯมอบนโยบายแก่หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานจ้าง อบต.หาดล้า   13 ม.ค. 2565 15
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ตรอน   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564   13 ม.ค. 2565 16
ข่าวกิจกรรม อบต.บ้านด่านนาขาม   กู้ชีพ อบต.บ้านด่านนาขาม ออกรับผู้ป่วย หมู่ที่​ 9 ​บ้านน้ำไคร้​ และหมู่ที่ 8 บ้านห้วยลึก   12 ม.ค. 2565 20
ข่าวกิจกรรม อบต.บ้านด่านนาขาม   คณะผู้บริหาร มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ 2565   12 ม.ค. 2565 18
ข่าวกิจกรรม อบต.บ้านด่านนาขาม   คณะผู้บริหาร ต้อนรับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง   12 ม.ค. 2565 20
ข่าวกิจกรรม อบต.บ้านด่านนาขาม   ประชุมเพื่อรับมอบนโยบายการปฎบัติงาน ประจำเดือนมกราคม 2565   12 ม.ค. 2565 17
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.นายาง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนายาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นายาง ประจำเดือนมกราคม 2565 (ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)   12 ม.ค. 2565 17
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 138
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
055-499-494