หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการ อบต.หาดล้า
ศาสนสถานที่สำคัญตำบลหาดล้า
วิสัยทัศน์ อบต.หาดล้า
" แหล่งผลิตมะม่วงหิมพานต์
ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ
ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี "
1
2
3
 

 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวสรรหาบุคลากร อบต.บ้านด่านนาขาม   -ข่าวสรรหาบุคลากร-   16 ต.ค. 2564 2
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ขุนฝาง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง เกี่ยวกับการลงรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน ๒๓ รายการ   15 ต.ค. 2564 7
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ขุนฝาง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15 ต.ค. 2564 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ตรอน   ประกาศเผยแพร่แผนโครงการ ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    15 ต.ค. 2564 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ขุนฝาง   ประชาสัมพันธ์การจัดการเลือกตั้ง การประกาศหาเสียงและแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้ง   15 ต.ค. 2564 20
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ขุนฝาง   ประชาสัมพันธ์การจัดการเลือกตั้ง การหาเสียงโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์   15 ต.ค. 2564 10
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านด่านนาขาม   ตัวอย่าง การขออนุญาตหาเสียงเลือกตั้งฯ   15 ต.ค. 2564 13
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านด่านนาขาม   การหาเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้   15 ต.ค. 2564 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ในเมือง   งานตรวจสอบภายใน ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กฏบัตรการตรวจสอบภายใน   14 ต.ค. 2564 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ขุนฝาง   ประชาสัมพันธ์การจัดการเลือกตั้ง   14 ต.ค. 2564 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ตรอน   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564   14 ต.ค. 2564 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หาดล้า   ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565   14 ต.ค. 2564 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หาดล้า   ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566   14 ต.ค. 2564 15
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หาดล้า   ประชาสัมพันธ์📢 ตัวอย่างการกรอกยื่นเอกสาร 1. ผู้ช่วยหาเสียง 2. ยานพาหนะหาเสียง และ 3. หาเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 🎯โดยยื่นที่กกต.จังหวัดอุตรดิตถ์ เท่านั้น ซึ่งทั้ง 3 ข้อเป็นไปตามระเบียบฯว่าด้วยวิธีการหาเสียง ข้อ 10 ข้อ 15 และ ข้อ 23 ซึ่ง ท่านจะต้อ   14 ต.ค. 2564 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ผาเลือด   ประชาสัมพันธ์การจัดการเลือกตั้ง   13 ต.ค. 2564 44
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ผาเลือด   ประชาสัมพันธ์การจัดการเลือกตั้ง   13 ต.ค. 2564 58
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ขุนฝาง   ๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันทร์ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผุ้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง    13 ต.ค. 2564 13
ข่าวกิจกรรม อบต.น้ำไผ่   ๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่   13 ต.ค. 2564 10
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ขุนฝาง   ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565   13 ต.ค. 2564 22
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.น้ำไผ่   ๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่   13 ต.ค. 2564 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หาดล้า   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   12 ต.ค. 2564 49
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ขุนฝาง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลสำหรับการเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12 ต.ค. 2564 3
ข่าวกิจกรรม ทต.ในเมือง   น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชา บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564    12 ต.ค. 2564 20
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ห้วยมุ่น   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการช่วยเหลือจากผลกระทบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่ตำบลห้วยมุ่น   12 ต.ค. 2564 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ขุนฝาง   ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบรืหารส่วนตำบลขุนฝาง และนายองค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง   11 ต.ค. 2564 31
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ขุนฝาง   ข่าวประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง   11 ต.ค. 2564 18
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ขุนฝาง   การปิดประกาศหาเสียงและแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล   11 ต.ค. 2564 18
ข่าวกิจกรรม อบต.บ้านด่านนาขาม   การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม   11 ต.ค. 2564 22
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 126
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
055-499-494