หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

ที่ทำการ อบต.หาดล้า
ศาสนสถานที่สำคัญตำบลหาดล้า
วิสัยทัศน์ อบต.หาดล้า
" แหล่งผลิตมะม่วงหิมพานต์
ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ
ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี "
1
2
3
 

 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการ \\\"1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม\\\" ปี 2562  27 มิ.ย. 2562 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   กฎหมายการกระจายอำนาจ  20 มิ.ย. 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพออกกำลังกายให้กับประชาชนและบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า  17 มิ.ย. 2562 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   รณรงค์สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ตำบลหาดล้า ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี2561  14 มิ.ย. 2562 100
ข่าวประชาสัมพันธ์   เฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้เลือดออก  14 มิ.ย. 2562 171
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคมือเท้าปาก  12 มิ.ย. 2562 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า  17 พ.ค. 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   การเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย  14 พ.ค. 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   เผยแพร่วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์  10 เม.ย. 2562 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรควัณโรค Tuberculosis  8 เม.ย. 2562 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ปี 2562  29 มี.ค. 2562 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2562  29 มี.ค. 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2562  29 มี.ค. 2562 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เสนอชื่อคนพิการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร  26 มี.ค. 2562 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับคนพิการ  20 ก.พ. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสตรี เยาวสตรี เยาวชน เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ  7 ก.พ. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมนัดพบแรงงาน  1 ก.พ. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์คัดเลือกครอบครัวร่มเย็น  8 ม.ค. 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและการชำระภาษี ประจำปี 2562   20 ธ.ค. 2561 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   จดหมายข่าวงานจัดเก็บรายได้   20 ธ.ค. 2561 230
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2562  20 ธ.ค. 2561 239
   1      2      3     (4)     5      6   
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
055-499-494