หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

ที่ทำการ อบต.หาดล้า
ศาสนสถานที่สำคัญตำบลหาดล้า
วิสัยทัศน์ อบต.หาดล้า
" แหล่งผลิตมะม่วงหิมพานต์
ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ
ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี "
1
2
3
 

 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   1ธันวาคม วันเอดส์โลก องค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้าร่วมรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  1 ธ.ค. 2562 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า ประจำปีงบประมาณ 2563  29 พ.ย. 2562 374
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า ประจำปีงบประมาณ 2563  29 พ.ย. 2562 603
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า ประจำปีงบประมาณ 2563  13 พ.ย. 2562 940
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลางและกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  25 ต.ค. 2562 48
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท  22 ต.ค. 2562 48
ข่าวประชาสัมพันธ์   กิจกรรมวันรักษ์ต้นไม้  21 ต.ค. 2562 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาโครงการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อบต.หาดล้า  21 ต.ค. 2562 43
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลข่าวสารและที่อ่านหนังสือพิมพ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า ด้วยวิธี e-bidding  7 ต.ค. 2562 39
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 4  7 ต.ค. 2562 50
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลข่าวสารและที่อ่านหนังสือพิมพ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า  7 ต.ค. 2562 36
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ อบต.หาดล้า เรื่อง รายงานผลการประเมินตนเอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า  3 ต.ค. 2562 37
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  3 ต.ค. 2562 41
ข่าวประชาสัมพันธ์   ผลการดำเนิงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า ปี 2562  30 ก.ย. 2562 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่องกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้สื่อของจริง เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นเตรียมอนุบาล 3 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต. หาดล้า อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์  27 ก.ย. 2562 57
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการสถานที่ทํางานน่าอยู่ น่าทํางาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for life) ปี 2562  27 ก.ย. 2562 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2561  25 ก.ย. 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ ประจำปี 2562  10 ก.ย. 2562 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้ามีการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2562  27 ส.ค. 2562 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความร่วมมือลดใช้ถุงพลาสติก กล่องโฟม  22 ส.ค. 2562 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   โรคไข้หูดับ โรคอุบัติใหม่ จากการรับประทานเนื้อ เลือด สุกร  15 ส.ค. 2562 16
   1      2     (3)     4      5   
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
055-499-494