หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 
 

 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   การยื่นแบบพิมพ์เพื่อแจ้งรายการทรัพย์สินและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2561   1 ก.พ. 2561 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่องให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบป้ายไปยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้ายประจำปี พ.ศ.2561   1 ก.พ. 2561 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561   1 ก.พ. 2561 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์แผนผังขั้นตอน/การตอบรับเรื่องร้องเรียน (Flow chat)   3 ม.ค. 2561 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ( ปี 2561 - 2563)   2 ต.ค. 2560 15
   1      2     (3)