หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 
 

 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวจากเว็บเดิม :: แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) องค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า   12 ก.ย. 2561 65
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวจากเว็บเดิม :: สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย อต.ถ.79-004 บ้านโป่งแก้ว-บ้านหาดไก่ต้อย หมู่ที่ 4 ตำบลหาดล้า อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์   12 ก.ย. 2561 74
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวจากเว็บเดิม :: ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การศึกษา (เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง)   12 ก.ย. 2561 64
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวจากเว็บเดิม :: ประกาศจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การศึกษา คุณลักษณะ (เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง)   12 ก.ย. 2561 75
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวจากเว็บเดิม :: เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย อต.ถ.79-004 บ้านโป่งแก้ว-บ้านหาดไก่ต้อย หมู่ที่ 4 ตำบลหาดล้า อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์   12 ก.ย. 2561 67
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวจากเว็บเดิม :: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย อต.ถ.79-004 บ้านโป่งแก้ว-บ้านหาดไก่ต้อย หมู่ที่ 4 ตำบลหาดล้า อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์   12 ก.ย. 2561 64
ข่าวประชาสัมพันธ์   เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.หาดล้า อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ   12 ก.ย. 2561 65
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวจากเว็บเดิม :: หลักการและเหตุผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี-เปลี่ยนเปลง-เพิ่มเติม-ฉบับที่-1   12 ก.ย. 2561 62
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวจากเว็บเดิม :: ประกาศกำหนด-วัน-เวลา-สถานที่สอบคัดเลือก-ประจำปีงบประมาณ-2561   12 ก.ย. 2561 52
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวจากเว็บเดิม :: ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2561    12 ก.ย. 2561 53
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวจากเว็บเดิม :: ประกาศราคากลางโครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 ต.หาดล้า อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์   12 ก.ย. 2561 63
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวจากเว็บเดิม :: ประกาศซื้อจ้างครุภัณฑ์การศึกษา (เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง)   12 ก.ย. 2561 51
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า เรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์   4 มิ.ย. 2561 8
   1     (2)     3