หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการ อบต.หาดล้า
ศาสนสถานที่สำคัญตำบลหาดล้า
วิสัยทัศน์ อบต.หาดล้า
" แหล่งผลิตมะม่วงหิมพานต์
ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ
ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี "
1
2
3
 

 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า ประจำปีงบประมาณ 2564  11 พ.ค. 2564 83
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวสารประชาสัมพันธ์  16 เม.ย. 2564 76
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการดำเนินงานตามนยโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  1 เม.ย. 2564 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันโรคระบาบดไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)  30 เม.ย. 2564 37
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานเเสดงผลการดำเนินงานขององค์การบริการส่วนตำบลหาดล้า ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 2 (1 มกราคม ถึง 31มีนาคม 2564)  29 เม.ย. 2564 36
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19)ฉบับที่ 12  28 เม.ย. 2564 42
ข่าวประชาสัมพันธ์   เน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  28 เม.ย. 2564 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่่วนตำบลหาดล้า เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานที่ว่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า  9 มี.ค. 2564 102
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  8 มี.ค. 2564 95
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564  8 มี.ค. 2564 98
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  8 มี.ค. 2564 127
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  2 มี.ค. 2564 121
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดอุตรดิตถ์  2 มี.ค. 2564 107
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนของวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์  1 มี.ค. 2564 70
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนภัยป้องกันเด็กจมน้ำช่วงปิดภาคเรียน (มีนาคม-พฤษภาคม)  1 มี.ค. 2564 114
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า เรื่อง ขยายเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564  1 มี.ค. 2564 178
ข่าวประชาสัมพันธ์   การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษา  18 ก.พ. 2564 119
ข่าวประชาสัมพันธ์   แนวทางการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  18 ก.พ. 2564 114
ข่าวประชาสัมพันธ์   การปิดป่า โดยห้ามมิให้บุคคลใดเข้าไปในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ฯ และป่าสงวนแห่งชาติ ในท้องที่จังหวัดอุตรดิตถ์  16 ก.พ. 2564 133
ข่าวประชาสัมพันธ์   การงดเว้นการเผาเด็ดขาด การเฝ้าระวังและการสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในท้องที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  11 ก.พ. 2564 225
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เนื่องจากสถานกาณ์ฝุ่นละอองขนาดเล้ก PM 2.5 อบต.หาดล้า ขอความร่วมมือประชาชน งดเผาในที่โล่ง เผาตอซังข้าวและพืชไร่ต่าง ๆ และเผ่าป่า (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)  10 ก.พ. 2564 136
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
055-499-494