หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการ อบต.หาดล้า
ศาสนสถานที่สำคัญตำบลหาดล้า
วิสัยทัศน์ อบต.หาดล้า
" แหล่งผลิตมะม่วงหิมพานต์
ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ
ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี "
1
2
3
 

 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษา  18 ก.พ. 2564 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   แนวทางการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  18 ก.พ. 2564 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   การปิดป่า โดยห้ามมิให้บุคคลใดเข้าไปในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ฯ และป่าสงวนแห่งชาติ ในท้องที่จังหวัดอุตรดิตถ์  16 ก.พ. 2564 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   การงดเว้นการเผาเด็ดขาด การเฝ้าระวังและการสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในท้องที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  11 ก.พ. 2564 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เนื่องจากสถานกาณ์ฝุ่นละอองขนาดเล้ก PM 2.5 อบต.หาดล้า ขอความร่วมมือประชาชน งดเผาในที่โล่ง เผาตอซังข้าวและพืชไร่ต่าง ๆ และเผ่าป่า (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)  10 ก.พ. 2564 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ แนะป้องกันเพลิงไหม้ ในช่วงเทศกาล ตรุษจีน เทศกาลตรุษจีน   9 ก.พ. 2564 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เชิญเสนอชื่อสตรีทำงานดีเด่น 2564  15 ม.ค. 2564 36
ข่าวประชาสัมพันธ์   ผลการออกรางวัลสลากบำรุงกาชาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2563  14 ม.ค. 2564 38
ข่าวประชาสัมพันธ์   วารสารจัดหางานและตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน มกราคม 2564  14 ม.ค. 2564 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ข่าวโครงการจ้างงานเด็กจบใหม่ (Co-payment) ปรับเงื่อนไขใหม่  14 ม.ค. 2564 41
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือปีงบประมาณ 2564 ประจำไตรมาสที่ 1 ( ต.ค. 2563- ธ.ค.2563 )   12 ม.ค. 2564 96
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1  8 ม.ค. 2564 180
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวสารประชาสัมพันธ์  24 ธ.ค. 2563 66
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า ประจำปีงบประมาณ 2564  17 ธ.ค. 2563 175
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า ประจำปีงบประมาณ 2564  9 ธ.ค. 2563 150
ข่าวประชาสัมพันธ์   เผยแพร่รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า  1 ธ.ค. 2563 98
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ อบต.หาดล้า เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส3 ประจำปี 2564  30 พ.ย. 2563 165
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564  30 พ.ย. 2563 175
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า ประจำปีงบประมาณ 2564  30 พ.ย. 2563 201
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า ประจำปีงบประมาณ 2564  30 พ.ย. 2563 141
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์คัดเลือกสตรีดีเด่น สาขายุวสตรีดีเด่น ประจำปี 2564  12 พ.ย. 2563 46
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
055-499-494