หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการ อบต.หาดล้า
ศาสนสถานที่สำคัญตำบลหาดล้า
วิสัยทัศน์ อบต.หาดล้า
" แหล่งผลิตมะม่วงหิมพานต์
ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ
ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี "
1
2
3
 

 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพประจำปี 2565  8 ก.ย. 2564 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  27 ส.ค. 2564 36
ข่าวประชาสัมพันธ์   การจัดตั้งศูนย์กักกันกลุ่มเสี่ยงโควิด - 19 ตำบลหาดล้า  13 ก.ค. 2564 59
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์สาระน่ารู้เกี่ยวกับภาษ๊ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  16 พ.ย. 2563 98
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี2563  4 ก.พ. 2563 253
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า ได้ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจักยุงตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564  9 ก.ย. 2564 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวสารประชาสัมพันธ์  13 ส.ค. 2564 30
ข่าวประชาสัมพันธ์   โรคลัมปีสกิน (Lumpy Skin Diseases)  13 ก.ค. 2564 61
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานรายรับรายจ่าย ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564  6 ก.ค. 2564 60
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า ร่วมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ( 26 มิถุนายน)  26 มิ.ย. 2564 55
ข่าวประชาสัมพันธ์   แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า  23 มิ.ย. 2564 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า ประจำปีงบประมาณ 2564  8 มิ.ย. 2564 167
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า ประจำปีงบประมาณ 2564  2 มิ.ย. 2564 141
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า ประจำปีงบประมาณ 2564  2 มิ.ย. 2564 195
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ในการขอรับการสนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี  20 พ.ค. 2564 131
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า ประจำปีงบประมาณ 2564  11 พ.ค. 2564 262
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันโรคระบาบดไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)  30 เม.ย. 2564 248
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานเเสดงผลการดำเนินงานขององค์การบริการส่วนตำบลหาดล้า ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 2 (1 มกราคม ถึง 31มีนาคม 2564)  29 เม.ย. 2564 160
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19)ฉบับที่ 12  28 เม.ย. 2564 184
ข่าวประชาสัมพันธ์   เน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  28 เม.ย. 2564 179
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวสารประชาสัมพันธ์  16 เม.ย. 2564 226
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
055-499-494