หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ที่ทำการ อบต.หาดล้า
ศาสนสถานที่สำคัญตำบลหาดล้า
วิสัยทัศน์ อบต.หาดล้า
" แหล่งผลิตมะม่วงหิมพานต์
ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ
ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี "
1
2
3
 

 
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565  14 ม.ค. 2565 40
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศแต่งตั้ง รองนายก กับเลขานุการ และกำหนดสมัยประชุมสภา  14 ม.ค. 2565 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   นายกฯมอบนโยบายแก่หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานจ้าง อบต.หาดล้า  13 ม.ค. 2565 16
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1( ต.ค.2564-ธ.ค.2564)   5 ม.ค. 2565 58
ประกาศสอบราคา   ประกาศประกวดราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  30 พ.ย. 2561 693
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอประชาสัมพันธ์ตรวจสอบสิทธิผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ท่านสามารถตรวจสอบสิทธิง่ายๆ คลิ๊กที่นี่  15 พ.ย. 2564 116
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อสังเกตการณ์การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน  12 พ.ย. 2564 112
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs  8 พ.ย. 2564 71
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการรณรงค์การป้องกันความพิการ การประกวดคลิปวีดีโอ “ร้อง เล่น เต้น เพลงพี่หัวดี” (ครั้งที่ 2)  2 พ.ย. 2564 56
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ประกาศมาตรการสำหรับผู้แสดงความสามารถในการขออนุญาตทำการแสดงในพื้นที่สาธารณะในจังหวัดอุตรดิตถ์  2 พ.ย. 2564 55
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า ได้จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า   29 ต.ค. 2564 86
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  26 ต.ค. 2564 85
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง กำหนดสถานที่รวบรวมผลคะแนนของทุกหน่วยเลือกตั้ง  25 ต.ค. 2564 117
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง ได้จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาฯ เพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า  25 ต.ค. 2564 86
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 9 (ส.ถ.4/4) และประกาศ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า (ส.ถ. 4/5)  21 ต.ค. 2564 108
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 8 (ส.ถ.4/4) และประกาศ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า (ส.ถ. 4/5)  21 ต.ค. 2564 86
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 7 (ส.ถ.4/4) และประกาศ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า (ส.ถ. 4/5)  21 ต.ค. 2564 85
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 6 (ส.ถ.4/4) และประกาศ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า (ส.ถ. 4/5)  21 ต.ค. 2564 86
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 5 (ส.ถ.4/4) และประกาศ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า (ส.ถ. 4/5)  21 ต.ค. 2564 73
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 4 (ส.ถ.4/4) และประกาศ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า (ส.ถ. 4/5)  21 ต.ค. 2564 77
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 3 (ส.ถ.4/4) และประกาศ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า (ส.ถ. 4/5)  21 ต.ค. 2564 78
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 12
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
055-499-494