หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการ อบต.หาดล้า
ศาสนสถานที่สำคัญตำบลหาดล้า
วิสัยทัศน์ อบต.หาดล้า
" แหล่งผลิตมะม่วงหิมพานต์
ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ
ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี "
1
2
3
 

 
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564  18 ก.พ. 2564 109
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ( ก.ค.2563-ก.ย.2563)   20 ต.ค. 2563 208
ประกาศสอบราคา   ประกาศประกวดราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  30 พ.ย. 2561 466
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานที่ว่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า  9 มี.ค. 2564 61
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่่วนตำบลหาดล้า เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานที่ว่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า  9 มี.ค. 2564 52
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  8 มี.ค. 2564 46
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564  8 มี.ค. 2564 43
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  8 มี.ค. 2564 80
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  2 มี.ค. 2564 67
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดอุตรดิตถ์  2 มี.ค. 2564 63
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนของวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์  1 มี.ค. 2564 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนภัยป้องกันเด็กจมน้ำช่วงปิดภาคเรียน (มีนาคม-พฤษภาคม)  1 มี.ค. 2564 73
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า เรื่อง ขยายเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564  1 มี.ค. 2564 127
ข่าวประชาสัมพันธ์   การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษา  18 ก.พ. 2564 73
ข่าวประชาสัมพันธ์   แนวทางการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  18 ก.พ. 2564 67
ข่าวประชาสัมพันธ์   การปิดป่า โดยห้ามมิให้บุคคลใดเข้าไปในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ฯ และป่าสงวนแห่งชาติ ในท้องที่จังหวัดอุตรดิตถ์  16 ก.พ. 2564 90
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564  15 ก.พ. 2564 80
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563  15 ก.พ. 2564 80
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563  15 ก.พ. 2564 80
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563  15 ก.พ. 2564 84
ข่าวประชาสัมพันธ์   การงดเว้นการเผาเด็ดขาด การเฝ้าระวังและการสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในท้องที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  11 ก.พ. 2564 137
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 9
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
055-499-494