หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการ อบต.หาดล้า
ศาสนสถานที่สำคัญตำบลหาดล้า
วิสัยทัศน์ อบต.หาดล้า
" แหล่งผลิตมะม่วงหิมพานต์
ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ
ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี "
1
2
3
 

 
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565  14 ต.ค. 2564 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566  14 ต.ค. 2564 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์📢 ตัวอย่างการกรอกยื่นเอกสาร 1. ผู้ช่วยหาเสียง 2. ยานพาหนะหาเสียง และ 3. หาเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 🎯โดยยื่นที่กกต.จังหวัดอุตรดิตถ์ เท่านั้น ซึ่งทั้ง 3 ข้อเป็นไปตามระเบียบฯว่าด้วยวิธีการหาเสียง ข้อ 10 ข้อ 15 และ ข้อ 23 ซึ่ง ท่านจะต้องแจ้ง กกต.จังหวัด ##ก่อนดำเนินการ หากไม่แจ้งท่านอาจโดนร้องเรียนได้  14 ต.ค. 2564 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  12 ต.ค. 2564 50
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประการผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริการส่วนตำบลหาดล้า  6 ต.ค. 2564 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   4 ต.ค. 2564 52
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 4  4 ต.ค. 2564 43
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า และนายกองค์การบริหารส่วยตำบลหาดล้า  4 ต.ค. 2564 30
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2565)  30 ส.ค. 2564 108
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3( เม.ย.2564-มิ.ย.2564)   6 ก.ค. 2564 283
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2  22 เม.ย. 2564 316
ประกาศสอบราคา   ประกาศประกวดราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  30 พ.ย. 2561 626
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง จำนวนประกาศและป้ายหาเสียงเลือกตั้ง สถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  5 ต.ค. 2564 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า ได้ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจักยุงตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564  9 ก.ย. 2564 35
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพประจำปี 2565  8 ก.ย. 2564 36
ข่าวประชาสัมพันธ์   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  27 ส.ค. 2564 77
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวสารประชาสัมพันธ์  13 ส.ค. 2564 54
ข่าวประชาสัมพันธ์   โรคลัมปีสกิน (Lumpy Skin Diseases)  13 ก.ค. 2564 89
ข่าวประชาสัมพันธ์   การจัดตั้งศูนย์กักกันกลุ่มเสี่ยงโควิด - 19 ตำบลหาดล้า  13 ก.ค. 2564 86
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานรายรับรายจ่าย ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564  6 ก.ค. 2564 88
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3( เม.ย.2564-มิ.ย.2564)   6 ก.ค. 2564 112
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 11
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
055-499-494