หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ที่ทำการ อบต.หาดล้า
ศาสนสถานที่สำคัญตำบลหาดล้า
วิสัยทัศน์ อบต.หาดล้า
" แหล่งผลิตมะม่วงหิมพานต์
ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ
ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี "
1
2
3
 

 
 

 
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ  
<<
>>
X
กำหนดมาตรฐาน
ประกาศ ก.อบต.
มาตรฐานทั่วไป
มาตรฐานที่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ม.ค. 2564 เวลา 15.53 น. โดย คุณ ชนากานต์ อรุณเรือง

ผู้เข้าชม 196 ท่าน

 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
055-499-494