หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการ อบต.หาดล้า
ศาสนสถานที่สำคัญตำบลหาดล้า
วิสัยทัศน์ อบต.หาดล้า
" แหล่งผลิตมะม่วงหิมพานต์
ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ
ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี "
1
2
3
 

 
 

 
ประกาสเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า  ประกาสเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 และ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ต.ค. 2563 เวลา 14.20 น. โดย คุณ วีระยุทธ สาระวัน

ผู้เข้าชม 326 ท่าน

 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
055-499-494