หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ที่ทำการ อบต.หาดล้า
ศาสนสถานที่สำคัญตำบลหาดล้า
วิสัยทัศน์ อบต.หาดล้า
" แหล่งผลิตมะม่วงหิมพานต์
ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ
ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี "
1
2
3
 

 
 

แบบ ส.ถ/ผ.ถ. 2/6
 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อสังเกตการณ์การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 พ.ย. 2564 เวลา 09.00 น. โดย คุณ ชนากานต์ อรุณเรือง

ผู้เข้าชม 112 ท่าน

 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
055-499-494