หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการ อบต.หาดล้า
ศาสนสถานที่สำคัญตำบลหาดล้า
วิสัยทัศน์ อบต.หาดล้า
" แหล่งผลิตมะม่วงหิมพานต์
ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ
ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี "
1
2
3
 

 
 

 
การงดเว้นการเผาเด็ดขาด การเฝ้าระวังและการสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในท้องที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 

ประชาสัมพันธ์
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์
เรื่อง การงดเว้นการเผาเด็ดขาด การเฝ้าระวังและการสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในท้องที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โดยงดเว้นการเฝ้าป่า เผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เผาขยะ เผาวัชพืชข้างทาง การเผาในที่โล่งแจ้งในทุกรกณี เป็นระยะเวลา 60 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 1 มีนาคม 2564 โดยเด็ดขาด
(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ก.พ. 2564 เวลา 10.42 น. โดย คุณ ชนากานต์ อรุณเรือง

ผู้เข้าชม 32 ท่าน

 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
055-499-494