หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ที่ทำการ อบต.หาดล้า
ศาสนสถานที่สำคัญตำบลหาดล้า
วิสัยทัศน์ อบต.หาดล้า
" แหล่งผลิตมะม่วงหิมพานต์
ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ
ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี "
1
2
3
 

 
 

การลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน
 
การลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาสังคม  
 

เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า ร่วมลงพื้นที่กับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์ เยี่ยมบ้าน สอบข้อเท็จจริงครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อพิจารณาการรับกลับมาอยู่ในอุปการะของครอบครัว  

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 มิ.ย. 2564 เวลา 08.57 น. โดย คุณ ชนากานต์ อรุณเรือง

ผู้เข้าชม 141 ท่าน

 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
055-499-494