หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ที่ทำการ อบต.หาดล้า
ศาสนสถานที่สำคัญตำบลหาดล้า
วิสัยทัศน์ อบต.หาดล้า
" แหล่งผลิตมะม่วงหิมพานต์
ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ
ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี "
1
2
3
 

 
 

 
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน(โรงเรียนผู้สูงอายุ) จังหวัดอุตรดิตถ์  
 

ด้วยกองสวัสดิการสังคม องค์การบริการส่วนตำบลหาดล้า ได้รับการประสานงานจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ กำหนดการจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน(โรงเรียนผู้สูงอายุ)จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ สามารถปรับตัวดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมในสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีการรวมกลุ่มพัฒนาทักษะความรู้ที่เหมาะสม กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ จำนวน 30 คน

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ก.พ. 2564 เวลา 15.16 น. โดย คุณ ชนากานต์ อรุณเรือง

ผู้เข้าชม 341 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/12

ลำดับภาพที่ 2/12

ลำดับภาพที่ 3/12

ลำดับภาพที่ 4/12

ลำดับภาพที่ 5/12

ลำดับภาพที่ 6/12

ลำดับภาพที่ 7/12

ลำดับภาพที่ 8/12

ลำดับภาพที่ 9/12

ลำดับภาพที่ 10/12

ลำดับภาพที่ 11/12

ลำดับภาพที่ 12/12
<<
>>
X
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
055-499-494