หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการ อบต.หาดล้า
ศาสนสถานที่สำคัญตำบลหาดล้า
วิสัยทัศน์ อบต.หาดล้า
" แหล่งผลิตมะม่วงหิมพานต์
ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ
ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี "
1
2
3
 

 
 

ภาพมอบเครื่องอุปโภคบริโภค
 
การมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัวคนพิการผู้ประสบภัยทางสังคม  
 

ด้วยกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า  ได้รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการผู้ยากไร้ประสบปัญหาสังคม  จำนวน  1  ชุด  ซึ่งท่านนายกได้มอบหมายให้ พ.จ.อ.สุพจน์  แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า และนางสาวโสทยา  แก้วตัน  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมและนางวาสนา  อิสระ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  พร้อมด้วยนางสาวลักคณา  สิงทา  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  เป็นตัวแทนมอบให้แก่ครอบครัวคนพิการที่ประสบปัญหาสังคมภายในพื้นที่ตำบลหาดล้า  จำนวน  1  ราย  หมู่ที่  2  บ้านตีนดอย  ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว  ในวันอังคารที่  22  ธันวาคม  2563

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ธ.ค. 2563 เวลา 11.40 น. โดย คุณ ชนากานต์ อรุณเรือง

ผู้เข้าชม 57 ท่าน

 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
055-499-494