หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ที่ทำการ อบต.หาดล้า
ศาสนสถานที่สำคัญตำบลหาดล้า
วิสัยทัศน์ อบต.หาดล้า
" แหล่งผลิตมะม่วงหิมพานต์
ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ
ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี "
1
2
3
 

 
 

มอบป้ายบ้านให้กับผู้สูงอายุ หลังดำเนินการแล้วเสร็จ
 
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2565  
บ้านนายอินทร์ พรมเสน หมู่ที่ 7
ลำดับภาพที่ 1/2
บ้านนางซิว ชัยอำนาจ หมู่ที่ 1
ลำดับภาพที่ 2/2
<<
>>
X
บ้านนายอินทร์ พรมเสน หมู่ที่ 7
บ้านนางซิว ชัยอำนาจ หมู่ที่ 1
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

นางบุษยมาส หาญกาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า พร้อมด้วยรองนายกฯ เลขาฯ ปลัดฯ ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่ อบต. ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ ร่วมลงพื้นที่มอบป้ายให้กับผู้สุงอายุหมู่ที่ 1และหมู่ที่ 7 หลังปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วเสร็จ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ หลังละ 22,500.-บาท

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 พ.ค. 2565 เวลา 10.45 น. โดย คุณ ชนากานต์ อรุณเรือง

ผู้เข้าชม 36 ท่าน

 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
097-960-3054