หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ที่ทำการ อบต.หาดล้า
ศาสนสถานที่สำคัญตำบลหาดล้า
วิสัยทัศน์ อบต.หาดล้า
" แหล่งผลิตมะม่วงหิมพานต์
ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ
ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี "
1
2
3
 

 
 

 
ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า ได้รับแจ้งจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์แต่ละประเภทเสนอประวัติและผลงาน เข้ารับการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะ ยากลำบาก และผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัล &ldquo;ประชาบดี&rdquo; ประจำปี 2565 สามารถจัดส่งแบบเสนอประวัติและผลงานไปยังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ หรือ ส่งทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 พ.ค. 2565 เวลา 15.11 น. โดย คุณ ชนากานต์ อรุณเรือง

ผู้เข้าชม 31 ท่าน

 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
097-960-3054