หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

ที่ทำการ อบต.หาดล้า
ศาสนสถานที่สำคัญตำบลหาดล้า
วิสัยทัศน์ อบต.หาดล้า
" แหล่งผลิตมะม่วงหิมพานต์
ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ
ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี "
1
2
3
 

 
 


 
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมในพื้นที่นิคมสร้างตนเอง ประจำปี 2563  
 

นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านจังหวัดอุตรดิตถ์  แจ้งประสานผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมในพื้นที่นิคมสร้างตนเอง  ประจำปี  2563  ในระหว่างวันที่  24 – 26  สิงหาคม  2563  ตั้งแต่เวลา  08.30 – 16.30 น.  ณ  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์  1  ซึ่งประกอบไปด้วย  3  หลักสูตร  ดังนี้
1.หลักสูตร  ซ่อมบำรุงล้างแอร์   ระยะเวลา  3  วัน
2.หลักสูตร  ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลทางการเกษตร  ขนาดเล็ก  ระยะเวลา  3  วัน
(ให้ผู้เข้าร่วมเตรียมเครื่องจักรกลทางการเกษตร ขนาดเล็กของตนเองมาด้วย  อาทิ  เครื่องตัดหญ้า ,เครื่องพ่นยา)
3.หลักสูตร  ช่างตัดผมสุภาพบุรุษ   ระยะเวลา  3  วัน
                หลักสูตรละ  15  คน
         องค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า   จึงขอประชาสัมพันธ์ผู้สนใจและมีความประสงค์เข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ  แต่ละหลักสูตรติดต่อได้ที่ส่งกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า  ภายในวันที่  21  สิงหาคม  2563            

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ส.ค. 2563 เวลา 10.59 น. โดย คุณ ชนากานต์ อรุณเรือง

ผู้เข้าชม 11 ท่าน

 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
055-499-494