หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการ อบต.หาดล้า
ศาสนสถานที่สำคัญตำบลหาดล้า
วิสัยทัศน์ อบต.หาดล้า
" แหล่งผลิตมะม่วงหิมพานต์
ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ
ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี "
1
2
3
 

 
 

 
โครงการอบรมเสริมพลังเครือข่ายนวัตกรทางสังคมในชุมชน  
 

โครงการอบรมเสริมพลังเครือข่ายนวัตกรทางสังคมในชุมชน  เพื่อจัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จประปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  มหิศรภูมิพลราชวรางกูลกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช  สยามินทราธิเบศ ราชวโรดม บรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เพื่อพัฒนาเด็ก  เยาวชน  ประชาชนทั่วไปตระหนักถึงการเป็นจิตอาสาพัฒนาสังคมสู่การเป็นผู้ให้  กิจกรรม  จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดวัดเบญจมารามและวัดนาโห้ง  ในวันศุกร์ที่  14  สิงหาคม  2563

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ส.ค. 2563 เวลา 13.26 น. โดย คุณ ชนากานต์ อรุณเรือง

ผู้เข้าชม 76 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ทำความสะอาดวัดนาโห้ง
ลำดับภาพที่ 1/7
ทำความสะอาดศาลาการเปรียญ
ลำดับภาพที่ 2/7

ลำดับภาพที่ 3/7
ทำความสะอาดวัดเบญจมาราม
ลำดับภาพที่ 4/7
บริเวณวัดเบญจมาราม
ลำดับภาพที่ 5/7
อบต.อนุเคราะห์รถน้ำทำความสะอาดรอบโบสถ์
ลำดับภาพที่ 6/7
ทำความสะอาดห้องน้ำวัด
ลำดับภาพที่ 7/7
<<
>>
X
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
055-499-494