หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

ที่ทำการ อบต.หาดล้า
ศาสนสถานที่สำคัญตำบลหาดล้า
วิสัยทัศน์ อบต.หาดล้า
" แหล่งผลิตมะม่วงหิมพานต์
ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ
ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี "
1
2
3
 

 
 


 
ประกาศรับสมัครทำงานโครงการจ้างแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า  ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครทำงานโครงการจ้างแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  สามารถติดต่อขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  กองสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ส.ค. 2563 เวลา 13.29 น. โดย คุณ ชนากานต์ อรุณเรือง

ผู้เข้าชม 31 ท่าน

 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
055-499-494