หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

ที่ทำการ อบต.หาดล้า
ศาสนสถานที่สำคัญตำบลหาดล้า
วิสัยทัศน์ อบต.หาดล้า
" แหล่งผลิตมะม่วงหิมพานต์
ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ
ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี "
1
2
3
 

 
 


 
การัรับรู้และความเข้าใจในการดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่  
 

ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจในการดำเนินชีวิตใหม่แบบวิถีใหม่ แก่ประชาชนในการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ดังนี้
1.ขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง เมื่ออกจากเคหสถานหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่มีผู้คนแออัด
2.รักษาสุขอนามัยด้วยการล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคบ่อยๆ
3.หลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมหรือไปในที่ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
4.ถือหลักการเว้นระยะนั่งหรือห่างกันอย่างน้อยหนึ่งเมตร หลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน
5.ทำความสะอาดที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ประกอบกิจการหรือกิจกรรม โดยการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส ก่อนและหลังการทำกิจกรรม และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
6.ใช้แอปพลิเคชั่น"ไทยชนะ"เมื่อไปยังสถานที่หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเพื่อประโยชน์ในการสอบสวนโรคย้อนหลัง

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ก.ค. 2563 เวลา 11.26 น. โดย คุณ ชนากานต์ อรุณเรือง

ผู้เข้าชม 20 ท่าน

 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
055-499-494