หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการ อบต.หาดล้า
ศาสนสถานที่สำคัญตำบลหาดล้า
วิสัยทัศน์ อบต.หาดล้า
" แหล่งผลิตมะม่วงหิมพานต์
ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ
ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี "
1
2
3
 

 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คสล.สายปู่ฝาง (ต่อจากจุดเดิม) หมู่ที่ 8 บ้านคีรีทอง ตำบลหาดล้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding  
 

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปู่ฝาง (ต่อจากจุดเดิม) หมู่ที่ 8 บ้านคีรีทอง ตำบลหาดล้า อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
-ขนาดกว้าง  3 เมตร ยาว 382 เมตร หนา 0.15 เมตร มีขนาดไม่น้อยกว่า 1,146 ตารางเมตร

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 มี.ค. 2563 เวลา 10.24 น. โดย คุณ วีระยุทธ สาระวัน

ผู้เข้าชม 32 ท่าน

 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
055-499-494