หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการ อบต.หาดล้า
ศาสนสถานที่สำคัญตำบลหาดล้า
วิสัยทัศน์ อบต.หาดล้า
" แหล่งผลิตมะม่วงหิมพานต์
ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ
ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี "
1
2
3
 

 
 

 
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019  
 

ด้วยจังหวัดอุตรดิตถ์  แจ้งว่า ด้วยสถานะการปัจจุบันได้เกิดโรคปอดอักเสบซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในประเทศจีนและแพร่ขยายเข้าสู่ประเทศไทยโดยเด็กจะเป็นผู้รับเชื้อได้ง่าย

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ก.พ. 2563 เวลา 11.25 น. โดย คุณ ชนากานต์ อรุณเรือง

ผู้เข้าชม 13 ท่าน

 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
055-499-494