หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการ อบต.หาดล้า
ศาสนสถานที่สำคัญตำบลหาดล้า
วิสัยทัศน์ อบต.หาดล้า
" แหล่งผลิตมะม่วงหิมพานต์
ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ
ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี "
1
2
3
 

 
 

 
ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลหาดล้า เรื่องประกาศสำเนารายงานการเงินประจำปี พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ม.ค. 2563 เวลา 14.02 น. โดย คุณ ชนากานต์ อรุณเรือง

ผู้เข้าชม 8 ท่าน

 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
055-499-494