หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 
 

 
 
 
ประกาศ อบต.หาดล้า เรื่อง รายงานผลการประเมินตนเอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า  
 

ประชาชนหรือผู้สนใจทั่วไปสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ในวันและเวลาราชการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ต.ค. 2562 เวลา 12.31 น. โดย คุณ ชนากานต์ อรุณเรือง

ผู้เข้าชม 4 ท่าน