หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 
 

 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า เรื่อง ประกาศผลผู้่ชนะการจัดซื่้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ก.ค. 2562 เวลา 11.04 น. โดย คุณ วีระยุทธ สาระวัน

ผู้เข้าชม 26 ท่าน