หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการ อบต.หาดล้า
ศาสนสถานที่สำคัญตำบลหาดล้า
วิสัยทัศน์ อบต.หาดล้า
" แหล่งผลิตมะม่วงหิมพานต์
ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ
ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี "
1
2
3
 

 
 

 
เฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้เลือดออก  
 

15 มิถุนายน 2562
วันไข้เลือดออกอาเซียน 2562
หยุดไข้เลือดออก เริ่มต้นที่ตัวเรา

     ฤดูฝนปีนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกรุนแรงมากกว่าทุกปี เราต้องช่วยกันเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้ถูกยุงกัด โดยยึดหลัก 3 เก็บ คือ
     1.เก็บบ้านให้สะอาด ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง
     2.เก็บขยะ เศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
     3.เก็บน้ำ ภาชนะใส่น้ำต้องปิดฝาให้มิดชิดป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่  

      มาช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันไม่ให้โรคไข้เลือดออก รุนแรงไปมากกว่านี้กันค่ะ

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 มิ.ย. 2562 เวลา 14.01 น. โดย คุณ ชนากานต์ อรุณเรือง

ผู้เข้าชม 72 ท่าน

 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
055-499-494