หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 
 

 
 
 
เฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้เลือดออก  
 

15 มิถุนายน 2562
วันไข้เลือดออกอาเซียน 2562
หยุดไข้เลือดออก เริ่มต้นที่ตัวเรา

     ฤดูฝนปีนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกรุนแรงมากกว่าทุกปี เราต้องช่วยกันเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้ถูกยุงกัด โดยยึดหลัก 3 เก็บ คือ
     1.เก็บบ้านให้สะอาด ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง
     2.เก็บขยะ เศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
     3.เก็บน้ำ ภาชนะใส่น้ำต้องปิดฝาให้มิดชิดป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่  

      มาช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันไม่ให้โรคไข้เลือดออก รุนแรงไปมากกว่านี้กันค่ะ

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 มิ.ย. 2562 เวลา 14.01 น. โดย คุณ ชนากานต์ อรุณเรือง

ผู้เข้าชม 55 ท่าน