หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 
 

 
 

กินหมูดิบ เสี่ยง!! ไข้หูดับ
 
เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค Streptococcus suis หรือโรคไข้หูดับ  
 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับรายงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผู้ป่วยโรค Streptococcus suis หรือโรคไข้หูดับจำนวนทั้งสิ้น 29 ราย มีผู้เสียชีวิต 7 ราย สูงสุดคืออำเภอตรอน รองลงมาคืออำเภอเมือง อำเภอท่าปลา อำเภอลับแล อำเภอพิชัย ตามลำดับ

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ก.พ. 2562 เวลา 14.54 น. โดย คุณ ชนากานต์ อรุณเรือง

ผู้เข้าชม 327 ท่าน