หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการ อบต.หาดล้า
ศาสนสถานที่สำคัญตำบลหาดล้า
วิสัยทัศน์ อบต.หาดล้า
" แหล่งผลิตมะม่วงหิมพานต์
ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ
ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี "
1
2
3
 

 
 

กินหมูดิบ เสี่ยง!! ไข้หูดับ
 
เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค Streptococcus suis หรือโรคไข้หูดับ  
 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับรายงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผู้ป่วยโรค Streptococcus suis หรือโรคไข้หูดับจำนวนทั้งสิ้น 29 ราย มีผู้เสียชีวิต 7 ราย สูงสุดคืออำเภอตรอน รองลงมาคืออำเภอเมือง อำเภอท่าปลา อำเภอลับแล อำเภอพิชัย ตามลำดับ

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ก.พ. 2562 เวลา 14.54 น. โดย คุณ ชนากานต์ อรุณเรือง

ผู้เข้าชม 670 ท่าน

 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
055-499-494