หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 
 

 
 
 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศกำหนดการยื่นเสียภาษีประจำปี 2562  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า  ขอประชาสัมพันธ์  ประกาศกำหนดการยื่นเสียภาษี ประจำปี 2562
**** ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายไปย่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย 2562
*** ประกาศ เรื่อง การชำระภาษีบำรุงท้องที่ 2562
****ประกาศ เรื่อง การชำระภาษีบำรุงท้องที่ 2562
*** ประกาศ เรื่อง การยื่นแบบพิมพ์แจ้งรายการทรัพย์สินและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ธ.ค. 2561 เวลา 10.00 น. โดย คุณ ชนากานต์ อรุณเรือง

ผู้เข้าชม 272 ท่าน