หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการ อบต.หาดล้า
ศาสนสถานที่สำคัญตำบลหาดล้า
วิสัยทัศน์ อบต.หาดล้า
" แหล่งผลิตมะม่วงหิมพานต์
ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ
ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี "
1
2
3
 

 
 

 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศกำหนดการยื่นเสียภาษีประจำปี 2562  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า  ขอประชาสัมพันธ์  ประกาศกำหนดการยื่นเสียภาษี ประจำปี 2562
**** ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายไปย่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย 2562
*** ประกาศ เรื่อง การชำระภาษีบำรุงท้องที่ 2562
****ประกาศ เรื่อง การชำระภาษีบำรุงท้องที่ 2562
*** ประกาศ เรื่อง การยื่นแบบพิมพ์แจ้งรายการทรัพย์สินและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ธ.ค. 2561 เวลา 10.00 น. โดย คุณ ชนากานต์ อรุณเรือง

ผู้เข้าชม 310 ท่าน

 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
055-499-494