หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 
 

 
 
รายละเอียดคุณลักษณะ ปรับปรุงร่างประกาศฯ
 
ปรับปรุงประกาศร่างประกวดราคาซื้อ จัดซื้อรถยนต์บรรทุกชนิดเปิดข้างเทท้ายพร้อมติดตั้งชุมเครนไฮดรอลิกชนิดพับหลังเก๋งพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า  
 

อบต.หาดล้า  ประกาศปรับปรุงร่างประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกชนิดเปิดช้างเทท้ายพร้อมติดตั้งชุดเครนไฮดรอลิคชนิดพับหลักเก๋งพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า  
  
ปรับปรุงเมื่อวันที่  19  ตุลาคม  2561

และเพื่อแจ้งให้กับผู้ค้าที่เสนอร่างต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ต.ค. 2561 เวลา 15.13 น. โดย คุณ ชนากานต์ อรุณเรือง

ผู้เข้าชม 172 ท่าน