หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 
 

 
 
 
โครงการ การจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงด้านสาธารณสุข (Long Term Care)  
 

คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงดำเนินการจัดประชุมพิจารณาแผนงาน/โครงการ การจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงด้านสาธารณสุข (Long Term Care) ในวันที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น.ณ หอประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ก.ย. 2561 เวลา 10.09 น. โดย คุณ ชนากานต์ อรุณเรือง

ผู้เข้าชม 226 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย