หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการ อบต.หาดล้า
ศาสนสถานที่สำคัญตำบลหาดล้า
วิสัยทัศน์ อบต.หาดล้า
" แหล่งผลิตมะม่วงหิมพานต์
ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ
ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี "
1
2
3
 

 
 

 
โครงการ การจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงด้านสาธารณสุข (Long Term Care)  
 

คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงดำเนินการจัดประชุมพิจารณาแผนงาน/โครงการ การจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงด้านสาธารณสุข (Long Term Care) ในวันที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น.ณ หอประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ก.ย. 2561 เวลา 10.09 น. โดย คุณ ชนากานต์ อรุณเรือง

ผู้เข้าชม 258 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
055-499-494