หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 
 

 
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
กิจกรรมคลองสวยน้ำใส [ 12 ก.ย. 2561 ]  
อ่าน: 113
 


 
การประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์การดำเนินงาน การดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหาดล้า [ 12 ก.ย. 2561 ]  
อ่าน: 80
 
 
     


 
โครงการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง และประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 [ 24 ส.ค. 2561 ]  
อ่าน: 5
 
   1     (2)